| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Wiki

Page history last edited by PBworks 16 years, 9 months ago

 

4. Wikik: közösen épített enciklopédiák

 

A wikik, a közösségileg szerkesztett enciklopédiák, alapvető szerepet tölthetnek be a nonprofit információszolgáltató intézményeknél. (A szó eredetileg -- wiki wiki -- a hawaii nyelven fürgét, gyorsat jelent.) Lapjai között keresztkapcsolások vannak, így szinte minden összefüggésben áll mindennel. Bárki szerkesztheti, változtathatja a tartalmat. Sokan félnek ezért tőle, mivel így valóban sok a megbízhatatlan, esetleg téves adat, de a tapasztalat azt mutatja, hogy elég nagy az öntisztító hatásfoka a rendszernek (tehát ha valaki tudatlanul vagy szándékosan hamis dolgokat ír, akkor rövid időn belül kijavítja valaki más). Az angol nyelvű Wikipedia http://en.wikipedia.com minősége például a nagy nyilvánosságot kapó botrányok ellenére gyakorlatilag megegyezik az Encyclopaedia Britannicáéval22.

 

A wikik felhasználása sokrétű: portált lehet rá építeni, és tudományos kutatásoknak is hasznos segítőtársa lehet. A kollektív bölcsesség -- megfelelő felhasználói bázis esetén -- egy-egy témakör nagyrészt lefedhető, akár előre megadott kritériumok alapján (pl. csak pontos forrásmegjelöléssel lehet bármit is beírni). Ma az egyik legnagyobb és legismertebb wiki a Wikipedia http://en.wikipedia.com, amelynek létezik magyar (és sok más nyelvű) alrendszere is: http://hu.wikipedia.com. A rendszer ún. GNU-licenszű, tehát szabadon felhasználható, így bárki, vagy bármely közösség, szakma, könyvtár tud készíteni magának saját wiki-renszert. Wiki-motor letölthető pl.: http://www.scipy.org/Download.

 

Hazai szakmai wiki például a Miskolci Egyetem Könyvtára saját belső tudnivalóinak, leírásainak, dokumentációinak kezelésére készítette rendszere: http://wiki.lib.uni-miskolc.hu. Továbi hipotetikus példa a KlogWiki, amelynek feltöltése folyamatban van.

 

A magyar Wikipédiában az információ- és könyvtártudomány egyelőre erősen alulreprezentált. Az olvasók nem találhatják benne pl. a bibliográfia, annotáció, periodika szócikkeket, és a 'könyvtár' is igen hiányos, kezdetleges benne, miközben számos más tudományterület számára jó minőségű tájékoztatási forrás e növekvő népszerűségű wiki.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.