| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Web20

Page history last edited by PBworks 16 years, 2 months ago

Web - hányas is?

 

„Lépj be a Könyvtár 2.0-ba. Ezt az új könyvtári szolgáltatási modellt vitatják online fórumokon, konferenciákon, vezetői irodákban és tájékoztatópultoknál. Ha még nem vagy, illetve munkatársaid még nincsenek a Könyvtár 2.0-t tárgyalók között, jól figyelj; a Könyvtár 2.0 újjáélesztheti a könyvtárhasználókkal való kapcsolatunkat.” (Library Journal, 2006. szeptember 1.) A könyvtár 2.0-s elnevezés a divatos web 2.0-nak (vagy: web2, webkettő) könyvtárakra alkalmazott „változata”. A webkettő egyrészt szerves folytatása annak, amit a ’90-es évek közepén mint internetet (mostantól: web 1.0 - ahogyan a középkor kifejezés is csak a felvilágosodás korától nyert értelmet; akkor, amikor már nem az volt) 2005-től terjedt el, Tim O'Reilly-nak köszönhetően, tehát elég jól lehet kötni az ezredfordulóhoz ezt a változást.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.