| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Osszefoglalas

Page history last edited by PBworks 16 years, 2 months ago

Összefoglalás

Körüljártuk a könyvtár 2.0-t; új képet alkothattunk általa a könyvtárról, amely emberközelibb, rugalmasabb az eddiginél. A könyvtár 2.0 javasol, tanul, kombinál, szervez, összefog, és hagy(!) kitalálni és megtenni dolgokat, ezzel együtt pedig részvételre hív a munkában. Az utolsó pont jelent leginkább újdonságot, hiszen a lehetséges használók alig ismerik a könyvtárakat, ráadásul a könyvtárak több innovációs lépéssel lemaradtak az információs társadalom éllovasaitól, vö. pl. a RSS-ek használata. A „fizikai” könyvtár vagy teleház kiemelt szerepet kaphat pl. közös munka céljára való hangos terek létrehozásával27. A felhasználókat segíteni lehet mobil eszközökkel (vagy pl. Wi-Fi-vel), melyek által saját maguk teremthetik meg az elmélyült munka feltételeit. A valós és virtuális terek kezelésére az intézményeknek rugalmasabb és célratörőbb rendszert kell kidolgozniuk, integrálva a munkafolyamatokat és részterületeket, úgy, hogy közvetlenek és emberiek maradnak. Így bebizonyítható a használóknak, hogy a könyvtáraknak nincsenek határaik: bárhol és bármikor segítséget tudnak nyújtani.

 

A web 2.0-s eszközök és szemlélet elsajátítása és mielőbbi szerves alkalmazása -- a könyvtár 2.0 -- a könyvtári szakma túlélésének kérdése. Függetlenül attól, hogy ezt hangoztatjuk-e, vagy sem.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.