| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kozosseg

Page history last edited by PBworks 16 years, 2 months ago

 

6. Közösségi hálók

Mára talán a legismertebb web 2.0-s alkalmazások a szociális hálózatok. Magyarországon például a http://iwiw.hu/, MyVIP http://myvip.com/, a tengerentúlon a MySpace. Könyvtári szempontból azért is izgalmas ez a hálózat, mert az emberek által készített dokumentumok helyett azok forrását, magukat az embereket teszi visszakereshetővé, így sokkal eredetibb információhoz is hozzáférést kínál. S bár az idehaza is már milliós feletti taglétszám és a nem rendeltetésszerű bejegyzések valamelyest megnehezítik (egyúttal érdekesebbé is teszik) a visszakeresést, a rendszerek működnek, népszerűek. Lehetőséget kínálnak személyes profilok közzétételére, csoportok képzésére, vagy pr-tevékenység végzésére, könyvtárak számára is. A virtuális közösségszervezésben a könyvtári kihasználhatja a már létező hálózatát. A meglévő technológia alkalmas a szűkebb közösségek kiépítésére is. Számos könyvtár használja az iWiW-et és van mód saját kisebb hálózatok építésére is. Pl.: Ning szolgáltatón a Magyar könyvtárosok közösségi hálója: http://hunlibrarian.ning.com és http://konyvtaros.network.hu.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.