| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Konyvtar20

Page history last edited by PBworks 16 years, 2 months ago

 

Az alapvető célok segítője; könyvtár 2.06

A könyvtár 2.0 természete a könyvtár alapvető és legjobb szolgáltatói hagyományán és küldetésén alapul:

 • a közösség tagjai által előállított információhoz való hozzáférés,

 • megosztás és felhasználás a közösség céljai szerint,

 • hozzájárul a használói közösség építéséhez.

Innen nézve tehát semmi újat nem jelent, sőt, a könyvtár alapvető céljához új eszközökkel való visszatérést segíti. És ezért a 2.0-ás könyvtár valóban a demokrácia alappillére. Maga a könyvtár 2.0 koncepció nincs két éves sem. Jellemzően a könyvtári blogvilágban született, mielőtt a nagy szaklapok címlapra vették. Tárgyszerű definíciója: interaktív, együttműködésen alapuló, multimédiás, webalapú technológiai alkalmazás, webalapú könyvtári szolgáltatásokhoz és gyűjteményekhez. Használóközpontú virtuális közösség, melyben a könyvtár nem egyedül felelős a tartalom előállításáért. Ugyanazokat az eljárásokat és technológiákat alkalmazza, mint a közösség (Magyarországon a legdinamikusabb könyvtári célcsoport a blogokat, wikiket, RSS-t, chat-et stb. használó fiatalok). Ösztönzi az innovációt és kísérletezést az elektronikus könyvtári környezetben.

 

A „Library 2.0 meme map”-en7 az alapvető funkciókat az alábbi 8 pontban határozták meg:

 • Közösség- és felhasználó-központúság

 • Technikailag megfelelően kialakított környezet

 • A felhasználó elérése a long-tail (elnyúló szakasz) által

 • A tartalomhoz egynél több eszközön is hozzá lehet férni

 • Tartalomközpontú szoftverek

 • Állandó változás

 • Web 2.0 alkalmazások és szolgáltatások használata

 • Nyitott szabványok.

 

A 2.0-ás könyvtár elfogadja, hogy az emberek az információt nem egymagukban, hanem közösségbe ágyazottan keresik és használják fel. Ezt támogató néhány technológiai példa a könyvtár 1.0-ból 2.0-ra váltásra:

 • Email referensz kérdés/válasz oldalakból: chat-referensz (is)

 • Szövegalapú eligazítás, tájékoztatás mellett: egyidejű elektronikus adatfolyamon alapuló tájékoztatás interaktív adatbázisokkal

 • Email-levelezőlisták, webmesterek mellett: blogok, wikik, RSS-ek

 • Szabályozott osztályozási sémák mellett: használók általi címkézés is (pl. OPAC-ban)

 • Főként nyomtatott és elektronikus tartalmakat reprezentáló katalógusok mellett honlapok, blogok, wikik stb. kínálata.

 • Kiterjedt információforrások: a hagyományos nyomtatott és elektronikus dokumentumokon túl szociális hálók (pl. iwiw), blogok, podast-ok stb. az OPAC-ban.

Téves tehát azt gondolni, hogy a 2.0 megszünteti az 1.0 eljárásait. Sokkal inkább kiegészíti, hatékonyabbá, a közösség szempontjából kívánatosabbá teszi azokat. (És általában: a járművek feltalálása hatására nem sorvad el a lábunk, a fotók nem veszejtették el a festményeket. A korábbi technikák, eljárások inkább a kedvtelés eszközeivé lesznek, illetve kölcsönhatásban maradnak az újabbakkal.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.