| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Blogok

Page history last edited by PBworks 16 years, 9 months ago

1. Blogok külső és belső könyvtári kommunikációra

 

Egyre gyakoribb, hogy egy magára valamit is adó nyilvános könyvtár legalább egy, de sok esetben 5-6 bloggal is szélesíti a kommunikációs csatornát. A chat és az instant messaging rendszerek mellett e blogok (freeblog - http://freeblog.hu/, blogtér - http://blogter.hu/ -- vagy a hazai könyvtári közösség szolgálatára készült http://klog.hu) forgalma is növekszik. Ha a chat a rövid távú, az email a hosszú távú, akkor a blog a középtávú üzenetváltás eszköze. A külső mellett a szakmán belüli kommunikációhoz is kiváló eszköz a blog. E műfaj Nyugaton visszaszorította a levelezőlistákat (ezeket meghagyták a komoly szakmai kérdéseknek). Számos egyéb előnye mellett ugyanis a blogokról származó információáradat sokkal könnyebben szűrhető, kezelhető, és rugalmasabb a visszacsatolás is: ha nagyon ellenkező álláspontot képviselünk, akkor nem muszáj az olvasott blogot ott helyben letámadni, hanem higgadtan, érvekkel alátámasztva a sajátunkon is meg tudjuk fogalmazni azt. Motivációs hatása is erős: milyen pozíciót szerez a figyelemgazdaságban.

 

A könyvtáros blogok témakörei:

  • intézmény / szervezet életét bemutató (könyvtár-énblogok, benne események, ajánlók stb.),

  • könyvtárosi (vagy hallgatói) énblogok

  • ismeretterjesztő (akár a könyvtár saját állományából dolgozva, akár más -- idegen nyelvű vagy alig látogatott, de érdekes -- blogokról gyűjtve az információkat),

  • technikai, oktató (pl. OPAC-ok fejlesztése, a web2 alkalmazása, egyéb megoldások stb.).

 

Kis magyar könyvtári blogtörténet16

 

2003.11.22. Könyvtároskisasszony http://konyvtaroskisasszony.freeblog.hu - Sorsha, blogja szakmai blog

2004.11.22. Henrietta http://henrietta.freeblog.hu - könyvtároshallgatói énblog

2005.08.01. Mani http://mani.klog.hu (mai cím) - könyvtár--informatika szakos hallgatói énblog

2005.12. Myownblog - Takács Dániel énblogja (később: Élet és könyvtár)

2006.05.27. Tekintet http://tekintet.wordpress.com/ - Lilos, könyvtárosi énblog

2006.09. Olvasónapló (a FIKSZ előzménye) - Paszternák Ádám, énblog

2006.09.07. JusthVK blog http://blog.justhvk.hu/ - orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményi blogja - az első könyvtári intézményi blog

2006.09.07. Könyvtárosháza - http://konyvtaroshaza.freeblog.hu - Petrovszki Mária, szakmai blog (eredetileg a Justh VK blogja, de amikor saját szerveren indítottak egyet, akkor 'Maca' privatizálta)

2006.10. Megalakul a Klog (azaz könyvtári blog) http://www.klog.hu; - tulajdonos: Takács Dániel

2006.10.26. Fiatalos | Könyvtár | Szemlélet http://fiksz.klog.hu - Paszternák Ádám, szakmai blog

2006.10.21. Élet és Könyvtár http://ek.klog.hu - Takács Dániel, szakmai (én)blog

2006.10.27. ELTE Egyetemi Könyvtár Blogja http://egyetemi.klog.hu intézményi blog

2006.11. Könyvtárépítészet http://konyvtarepiteszet.klog.hu - Baranyi Flóra, szakmai blog

2006.12.01. HUNRA (Magyar Olvasástársaság) http://hunra.klog.hu - szervezeti blog

2006.12.15. iNapló http://inaplo.klog.hu - Fodor János

2006.12.18. Libr-OSS http://libross.extra.hu - Koroknai Sándor, a könyvtár-informatika tárgyköréről (2007.ápr.5-től Open Library http://ol.klog.hu néven működik tovább)

2007.01.11. Könyvtáros testvér jótanácsai http://librarian.blog.hu/

2007.01.25. OSZK-említések a szépirodalomban http://oszk.freeblog.hu - Országos Széchényi Könyvtár blogja

2007.02.28. Információtudományi és Információbrókeri Blog http://informaciobroker.klog.hu

2007.02.28. SZOKHE Blog http://szokhe.klog.hu - Szombathelyi Könyvtáros Hallgatók Egyesülete

2007.03.01. KönyvtárosTanár http://konyvtarostanar.klog.hu - az iskolai könyvtárak, könyvtáros tanárok bemutatkozása

2007.03.06. Könyvtári napló http://blog.lmvk.hu - balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2007.03.06. Rajongó http://rajongo.lmvk.hu - balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, olvasónapló

2007.03.22. MIBE Hírek http://mibe.klog.hu - Magyar Információbrókerek Egyesülete szervezeti blogja (csak MIBE-tagok számára érhető el)

2007.03.27. MEK hírblog http://mekhirek.freeblog.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár, hírblogja

2007.03.29. Az olvasó népet szolgálom! http://vfmk.freeblog.hu - Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet, hírblog

2007.03.29. HSD http://hsd.klog.hu - Horváth Sándor Domonkos, az első magyar könyvtárvezetői blog

2007.04.01. Felsőoktatás és Könyvtár Management http://management.klog.hu

2007.04.03. Németh Márton könyvtárügyi blogja http://nemethmarton.klog.hu

2007.04.09. Tipp, avagy, amit az amerikai könyvtáros szakmától tanultam http://tipp.klog.hu - Imecs Ágnes blogja

2007.04.24. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának Blogja http://blog.gevk.hu

2007.04.25. Amerikába jöttem… Texasi könyvtáros élmények http://texasi.klog.hu - Sollosi Erika blogja

2007.04.02. Polcológia http://plocologia.klog.hu

2007.04.29. AnimA http://anima.klog.hu - könyvtárak világa - könyvtárostanárok elmélkedései - negyvenes szinglik bukdácsolásai - anyai aggodalmak

2007.05.16. Kívül-belül irodalom http://kivulbelulirodalom.klog.hu – Pávai Patak Márta műfordító blogja

 

Érdekes megfigyelni a hazai könyvtári blogfejlődés vonalát: a gyorsan alkalmazkodó fiatal generációtól azokig, akik az ismerettovábbítást hivatásnak tartó információs szakemberként(!) a tudásmenedzsment e nyílt eszközét máig nem használják. A könyvtárszakmai szervezetek, a szakmai irányítók és a képzőintézmények egyelőre nem léptek (honlapjaikon olvasói hozzászólásokból is keveset tudnak begyűjteni). A blogok száma feltehetően még növekszik, a szakmai összfigyelem azonban aligha ugrik meg. Ezért (a figyelemgazdaságban) kérdés az, hogy -- esetünkben blogjával -- ki tud több látogatót, figyelmet begyűjteni, s általuk hatást gyakorolni. Ez valódi figyelmi piacgazdaság, melybe ha késve is, érdemes a könyvtárosoknak is beletanulni. A felsorolt blogok között már most is akad, amelyek feltehetően alulmaradnak a minőségi információ rendszeres előállításában, mások a szakmai információs infrastruktúra megkerülhetetlen csomópontjai.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.