| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

A technika alakulasa

Page history last edited by PBworks 16 years, 5 months ago

A technika alakulása

 

Az első lépéseket a szociális hálókat kezelő alkalmazások -- pl. iWiW felbukkanása jelentette. Mindez a következő változtatásokat vonta magával:

 • a kisebb-nagyobb, egymástól elszigetelt „információs szigetek” egybeépültek, egységes szolgáltatási és keresési felületet alakítottak ki;

 • a társadalmi változásoknak köszönhetően a kommunikáció és az információáramlás egyre szabadabbá, decentralizáltabbá és kontrollálatlanabbá vált; (új kapcsolati rendszerek alakulnak, a közösségek „kitágulnak”, a távolságok relativizálódnak),

 • egyre inkább belső igénnyé vált a tartalmak kategorizálása, rendezése;

 • a web üzleti értéke ismét megugrott (a „dot-com lufi” kidurranása után);

 • új lehetőségek nyíltak meg az internet segítségével (webalkalmazások és -szolgáltatások).

 

Ezek eredményeképpen jött létre az, amit ma látunk: forráskód-szabványok8 -- http://w3c.org/, blogok, linklogok, wikik, podcastok, RSS-csatornák stb. (e technikákat később részletezzük). Tim O'Reilly mindezt egy 4+1-es struktúrába rendezte, a 3-astól a 0. szintig, ahol a legfelső szintre a teljesen online szolgáltatások, alkalmazások kerültek, a legalsóra pedig azok, amelyeknek voltaképpen nincs szükségük hálózatra, de jól mutatnak a neten is (pl. GoogleMaps http://maps.google.com/). A 0. alatti szinthez pedig az email-, instant-messaging (pl. MSN http://messenger.msn.com/) vagy kliensek és a telefon (pl. Skype http://skype.com/) tartoznak.

 

Az „új” webnek tehát lényege

 • egységesség (és itt hadd helyezzek nagyon erős hangsúlyt a szabványokra),

 • közösségiség (egyfajta új demokráciát teremtett),

 • platformfüggetlenség (operációs rendszer és -- elvileg -- böngészőfüggetlenség)

 • dinamizmus (nincsen végleges projekt; minden bétaváltozatban fut, tehát fejleszthető és fejlesztendő).

Mindezeken (web 2.0) alapul tehát technikailag a könyvtár 2.0 kifejezés.

 

A könyvtár 2.0-n túl született pl. marketing 2.09, iskola 2.010, és a szemlélet gyorsan terjed más iparágakban is. Emellett alakulóban van a web 3.0 is (s persze még nagyon sok, ezen analógia alapján keletkezett elnevezés van -- web 1.5 , amely a dot-com lufi környékén született, ill. a különböző gúnyos, kritikus elnevezések: web 4.0, web 0.5 stb.).

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.